Historik över Bolstads kyrka

Bolstads kyrka, sedd från norr, foto Kjell Åberg sept. 2002

”Bolstads kyrka är till bevarade delar Dalslands äldsta daterade. Kyrkan byggdes I sten ungefär samtidigt som som de äldsta stenkyrkorna i Västergötland. Dess tillkomst har tidigare satts till ungefär 1175 men har nu med dendonkronologisk analys kunnat daterats till tiden strax före 1150.Som anmärkningsvärt må noteras att kyrkan tillhör det relativa fåtal, som redan från början försågs med västtorn. Ursprungligen bestod den i likhet med tidens övriga kyrkobyggnader av långhus med rakslutande kor.
Kyrkan har senare undergått stora förändringar, främst genom de tillbyggda korsarmarna från 1759. Dessförinnan, 1670, förlängdes byggnadskroppen och försågs i likhet med många andra dalsländska kyrkor med avslutande tresidigt kor.
Bland äldre inventarier märks dopfunten från medeltiden. Till inventarierna kan också räknas två liljestenar, gravstenar från 1200-talet importerade från Västergötland.
Överhuvudtaget får gravvårdsbeståndet betecknas som anmärkningsvärt. Utöver liljestenarna finns: 6 gravhällar i kyrkan (1600- och 1700-tal), och på kyrkogården 4 ligghällar och 9 kalkstenskors (1600- och 1700-tal) importerade från västgötska stenhyttor, 7 smidda gravkors (1700- och 1800-tal), 3 gjutna vårdar (1800-tal) och ett monumentalverk (1888). Med fördel kan således äldre västsvensk gravvårdsskick studeras i kyrkan och på kyrkogården.”

Kyrkan och prästgården från väster.                                    Prästgården och kyrkan från sydväst.
Tuschlavering av C-G Pettersson.                                       Tuschlavering. Kopia av A Andrén efter
Odat., c:a 1900.                                                                 C-G Pettersson. Odat., c:a 1900. 
Tillhör Bolstads prästgård.                                                   Tillhör Bolstads prästgård.

Ur Christian Aarsrud, ”Bolstads prästgård”, i: Hembygden 2002, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, s. 30f, 49, 51. Författaren är ledamot i föreningens styrelse.

Bolstads kyrka, sedd från söder, foto Kjell Åberg sept. 2002

Kyrkan sedd från söder

Rulla till toppen