Bolstads Prästgårds Vänner

Verksamhetsberättelse år 2019

Under året har styrelsen haft sju protokollförda sammanträden.
Årsmötet hölls den 10 mars.

Arrangemang under året:

20 föredrag:
Krister Kortebäck, Rud, Brålanda: Varför ska vi bevara lantraser och konsten att köra med oxar?
Gudrun Rydberg: Filmen om Banankungen från Ödskölt.
Lennart Hjalmarsson, Ljudbandsuppspelning av intervju med Lars Hjalmarsson, Åsebro, Om jordbruket i äldre tid.
Årsmöte. Bilder från året som gått.
Bildtittarkväll – gamla foton från Bolstad.
Birgitta Hellman m. fl. Bohuslän-Dals Idrottshistoriska förening informerade och berättade idrottsminnen.
Birgitta Sahlbom Viuhko, Frändefors, Folket på Kjeåsen
Bilder till kaffet med Sture Petersson, Brålanda.
Kjell Åberg, Mellerud: Dalslands historia från medeltiden, samt från min egen forskning.
Ingrid Aringer, Vadholmen, och Margaretha Forssell - Olsson, Torp, berättade om tandläkarna Svea Leffler och hennes dotter Greta Forssell. Invigning av utställningen Svea Lefflers tandläkarpraktik i Brålanda och Vadholmen.
Bengt Hällgren, Karlstad: Boken om Kajsa Andersdotters värld i Bolstad och Gestad.
Eva Wassén Eriksson, Åmål: Emigrationen till Amerika.
Ove Larsson, museiintendent vid F7:s museum Såtenäs: En vådlig olycka med Caproniflygplanet vid Hjortens udde år 1941.
Gudrun Rydberg: Bolstads Prästgård och dess pigor.
Sonia Jeffrey, Ljungskile: Medeltida tegelbyggnader i Dalsland.
Lars Karlsson, Brålanda: Stenkäringane på Kroppefjäll.
Robert Svensson, Näs: Minnen från gården Stenlyckan i Näs, Grinstad.
Sonja Pettersson, Korpås: Om Sôffi i Bôtten: ett livsöde i Gestad med visning av filmen av Jan G Andersson, Troneberg.
Bertil Landegren, Dals-Rostock och Gudrun Rydberg, Invigning av utställningen om Renströmska stiftelsen.
Sten Torstensson, Nordiska Tomtemuseet i Håverud: Jultomtens historia vid adventskaffet.                                                                         

Ett musikarrangemang:
Allsång med Tveta-Trion i trädgården den 31 juli.

3 utställningar:
Gårdsarkivet från Hea under hemmanet Håkonebyn i Bolstads socken (Allhelgonahelgen 2018 – 15 maj),
Svea Lefflers tandläkarpraktik i Brålanda och Vadholmen, Bolstad (2 juni – 15 oktober );
Renströmska stiftelsen – ålderdomshemmet i Bolstad under åren 1932 – 1980 (från 6 november).

Utställningarna har producerats av Bolstads Prästgårds Vänner och arbetet har utförts av Sture Peterson, Gun-Britt Crona Larsson, Jean Christer Olsson, Margareta Forssell-Olsson, Ingrid och Leif Aringer, Lorents Karlsson, Lennart Hjalmarsson, Sonja Pettersson, Bertil Landegren och Gudrun Rydberg.

SV Väst (= Studieförbundet Vuxenskolan), har gett bidrag med 200 kr per evenemang. En arrangörscirkel har hållits med bidrag från SV under året. Melleruds Kulturnämnd gav arrangörsbidrag på 2.000 kr till Eva Wassén Erikssons föredrag.

Bolstads Prästgård besöktes under året av:
Styrelsen för Dalslands Gille i Göteborg söndag 4 augusti, Rotary i Mellerud måndag 12 augusti, Marie Odenbring Widmark, Öxnered, som forskar om Amerikahus i Dalsland, torsdag 15 augusti, Lena Bark från SV Väst (Vuxenskolan i Trollhättan) onsdag 18 september och Redaktionskommittén för Hembygden 2020 onsdag 9 oktober.

Bolstads hembygdsförening har hållit sina styrelsemöten under året i prästgården.

Ordföranden och vice ordföranden representerade föreningen vid Sture Hagsgårds begravning i Bolstads kyrka den 31 oktober. Bolstads Prästgårds Vänner fick 5 500 kr i gåvor till Sture Hagsgårds Minne.

Loppisförsäljning i jungfrukammaren och köket, samt biljettförsäljning under juni – augusti månader sköttes av Inga Eklundh, Ami Sjöberg, Lennart Hjalmarsson, Irma Hägg-Andersson, Margareta Forssell Olsson, Bertil Landegren, Marie Lundahl, Jean Christer Olsson, Yvonne Palm, Tommy Rosti, Gudrun Rydberg och Kjell Åberg. Sonja Pettersson och Annica Berg har haft det övergripande ansvaret för loppisen. Föremål och böcker har skänkts till försäljning av Annica Berg, Grinstads Hede, Viola Heiden­gårdh, Frändefors, Kerstin Karlsson, Sundals-Ryr, Bertil Landegren, Dals-Rostock, Sonja Pettersson, Korpås och Gudrun Rydberg.

Sonja Pettersson, Korpås, har ansvarat för lotterier och kaffeservering. Behjälpliga med kaffekokning har Annica Berg, Hede Grinstad, Sonja Berg, Simonstorp, Gestad, Yvonne Palm, Nygårdsåker, samt ordföranden varit. Kaffebröd har skänkts av Annica Berg, Sonja Berg, Doris Landegren, Dals- Rostock, Elisabeth Magnusson, Mellerud, Ingrid Magnusson, Mellerud, Yvonne Palm, Sonja Pettersson, Maj-Lis Rudell, Bolstad, och Gudrun Rydberg. Städning har som tidigare år utförts av ordföranden.

Gräsklippningen har utförts av Lars-Olof Andersson, Ibelôcka, Torp, med familjemedlemmar. I övrigt har trädgården skötts av Lennart Hjalmarsson, Sörbyn, Grinstad, Lorents Karlsson, Lilla Edet, Lennart Rudell, Bolstad, och Bertil Landegren, Dals-Rostock. Bernd Lindner, Dals-Rostock har beskurit fruktträden. Ett stort träd blåste ner och ut på landsvägen. Bertil Hagsgård, Gasebergsängen, sågade av det nerblåsta trädet och ansvarade för snöröjning. Föreningens hemsida har administrerats och skötts av sekreteraren Kjell Åberg.

Hemsidan har haft en besöksräknare, som tyvärr, slutade fungera kanske redan under våren. Den startade igen och hade 11.782 besökare
den 12 november, men  efter någon vecka slutade den åter att fungera. Gissningsvis har hemsidan haft drygt 1.000 besök under året.

Bolstads Prästgårds Vänner har drivit bokutlåningsstation för Melleruds kommunbibliotek och hållit prästgården öppen för låntagare alla helgfria onsdagskvällar under året. Läsesalslån har även tillhandahållits ur Bolstads Prästgårds Vänners arkiv och Bolstads hembygdsföre­nings arkiv. 104 lån har expedierats. Bidrag till bokutlåningen har getts av Melleruds kultur- och utbildningsnämnd med 4.000 kr.

Gåvor under året:
Monette Edholm, Lidingö, har skänkt en Ärtemarksdräkt som tillhört hennes mor, Sture Peterson, Brålanda, har skänkt anteckningar över alla föredrag som han besökt under året i Bolstads Prästgård; Gertrud Svensson, Mellerud, har skänkt två tryckta Bolstadsdukar från början av 1950-talet gjorda av reklam-mannen och boktryckaren Carl Zackariasson, Ed.
                                                                                                       

Yvonne Palm,
Nygårdsåker, Bolstad, och Bertil Landegren, Dals-Rostock representerade föreningen vid Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsmöte den 27 april i Stakelunds församlingshem vid Gunnarsnäs kyrka. Ombud för föreningen vid Melleruds Föreningsarkivs årsmöte den 6 mars var Bertil Landegren och Lennart Hjalmarsson. 

Dalslands Sparbank har gett bidrag med 15 000 kr till inköp av vitvaror. Ordföranden och sekreteraren representerade föreningen vid en middag på Golfrestaurangen i Sunnanå måndagen den 20 maj då beviljade bidrag delades ut till olika föreningar. För dessa 15 000 kr har inköpts ny spis, diskmaskin, kylskåp och frys till Bolstads Prästgård. Sonja Pettersson har med hjälp av sonen Anders Pettersson ordnat med inköp och insättning av dessa vitvaror.

Bolstads hembygdsförening har hjälpt till med det årliga underhållet av byggnaderna. Bo Magnusson, Mellerud, har sopat och sprutat verandataket och flygelbyggnadernas tegeltak mot mossa.

Medlemsantal: 84.
Antal besökare: 900.

Ordförande: Gudrun Rydberg
Vice ordförande: Sonja Pettersson
Kassör: Britt-Marie ”Kickan” Björk
Sekreterare: Kjell Åberg
Övriga ledamöter: Annica Berg, Sonja Berg, Lennart Hjalmarsson, Bertil Landegren och Yvonne Palm.

Ersättare: Sture Hagsgård (avliden i oktober 2019), Margareta Forssell-Olsson (fr. o. m. 10 mars 2019).

 

Bolstad 15/1 2020

Kjell Åberg
Kjell Åberg
sekr.