Bolstads Prästgårds Vänner

45 socknar/församlingar i Dalsland o. år 1850 – idag 43

Årtal inom parantes anger när resp. socken först är omtalad.

        01. Billingsfors bruksförsamling (bildades 14/10 1761 av hemman från Steneby och Laxarby församlingar, indragen 23/2 1872 och hemmanen återgick till sina tidigare församlingar)
02. Bolstad (1378, moderförsamling för Erikstad, Gestad och Grinstad)
03. Brålanda (1382, annex till Frändefors)
04. Bäcke (annex till Steneby)
05. Dals-Ed (1305, då Ed intill till 1885, moderförsamling för Gesäter, Håbol, Nössemark, Rölanda och Töftedal)
06. Dalskog (annex till Ör)
07. Edsleskog (tidigare Hesselskog, med Fröskog, Laxarby, Mo och Åmål som annexförsamlingar)
08. Erikstad (annex till Bolstad)
09. Frändefors  (1380, moderförsamling för Brålanda, Sundals-Ryr)
10. Fröskog (annex till Edsleskog/Hesselskog)
11. Färgelanda (1382, moderförsamling för Torp, Valbo-Ryr och Ödeborg)
12. Gestad (1346, annex till Bolstad)
13. Gesäter (annex till Dals-Ed)
14. Grinstad (1378, annex till Bolstad)
15. Gunnarsnäs (annex till Ör)
16. Holm (1340, annex till Ör)
17. Håbol (annex till Dals-Ed)
18. Högsäter (1390, moderförsamling för Järbo, Lerdal, Råggärd och Rännelanda)
19. Järbo (1330, då Rönösäter/Runnesäter, annex till Högsäter)
20. Järn (annex till Ör)
21. Laxarby (1457, annex till Edsleskog/Hesselskog)
22. Lerdal (annex till Högsäter)
23. Mo (1397, annex till Edsleskog/Hesselskog)
24. Nössemark (1413 annex till Dals-Ed)
25. Råggärd (annex till Högsäter)
26. Rännelanda (1330, annex till Högsäter)
27. Rölanda (annex till Dals-Ed)
28. Skållerud (annex till Ör)
29. Steneby (moderförsamling för Bäcke, Tisselskog, Ärtemark och Ödskölt)
30. Sundals-Ryr (Ryr intill 1885, annex till Frändefors)
31. Tisselskog (1378 annex till Steneby)
32. Torp (1330, annex till Färgelanda)
33. Torrskog (annex till Blomskog i Värmland)
34. Tydje (1391, annex till Tösse, 1848 gemensam kyrka i Tösse)
35. Töftedal (annex till Dals-Ed)
36. Tösse (1358, moderförsamling för Tydje och Ånimskog)
37. Valbo-Ryr (1449, då Ryr intill 1885, annex till Färgelanda)
38. Vårvik (annex till Blomskog i Värmland, här fanns troligen en stavkyrka redan i början av 1200-talet)
39. Åmåls lfs (1379, annex till
Edsleskog/Hesselskog)
40. Åmåls sfs (stad 1/4 1643)
41. Ånimskog (1397, då kallad Odhnemskog, annex till Tösse)
42. Ärtemark  (annex till Steneby)
43. Ödeborg (1531, annex till Färgelanda)
44. Ödskölt (annex till Steneby)
45. Ör (1380, moderförsamling för Dalskog, Gunnarsnäs, Holm, Järn och Skållerud, samt Östanå [1305] och Mustasäter, som båda indrogs under Gustav Vasas tid)

Klöveskogs kapell byggt 1930-1934 som ett komplement till Grinstads kyrka, insamlingen startade 1917.

Svensk Kyrkan på internet

Källa: Edestam, A., Karlstads Stifts Herdaminne, IV och V, 1970, 1973.
Fotnot: Skillnaden mellan en kyrka och ett kapell är att en kyrka har en socken/församling, det har inte ett kapell.