Bolstads Prästgårds Vänner

Bolstads kyrkoräkenskapsbok 1451-1578

"Bolstads bekanta medeltida räkenskapsbok är kanske det mest spektakulära objektet knutet till kyrkan. Det finns bara sex bevarade sådana räkenskapsböcker i landet, varav denna anses vara en av de utförligaste. Den omfattar tiden 1451-1578 och förvaras nu på Landsarkivet i Göteborg men föreligger i tryck och översatt i Dalslands Diplomatarium 1451-1520."

Ur Christian Aarsrud, "Bolstads prästgård", i: Hembygden 2002, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, s. 31. Författaren är ledamot i föreningens styrelse.