Bolstads Prästgårds Vänner

Pionjärerna

De mest kända "läsarprästerna":

Hans Peter Wickelgren, f. 1797 i Falkenberg, från 1824 präst i Krokstad under en kort tid, där väckelsens eld tändes. Vittnesbörd från prosten Johan Ferlin i Färgelanda (1880), folk från Färgelanda, Högsäter och Ör gick för att lyssna på honom.

Gustaf Leonard Dahl, f. 1801 i Göteborg, kyrkoherde i Krokstad 1829, km. 1830-1877 (kh. 1867).

Läseriet kom in i Dalsland från Bohuslän 1817 och 1818, särskilt till Färgelanda. De bär alltid med sig NT och anse inte Luther fullt renlärig. Dans och spel ses som de värsta synderna. De kan gå 6-7 mil för att få höra en rätt lärare. Men del borde kanske mera kallas ”springare” än ”läsare” de är mest nyfikna.
Ur Hammarin, Beskrifning öfver Färgelanda Pastorat, s. 27f.

Peter Fjellstedt, f. i Sillerud, god vän:

N. G. Clarholm, komminister i Ör 1855-1868, sedan i Frändefors, d. 1869, 47 år. Clarholm byggde det första bönhuset i Dalsland! (Hans grav strax utanför koret vid Frändefors kyrka finns kvar).

Gustaf Daniel Sillén, f. i Karlstad 1832, 1860 brukspredikant i Billingsfors, ombud för EFS. Tog initiativet till Dingelviks Syförening 1860, Dalslands första. Sedan präst i bl. a. Gesäter och Rölanda.

Andra positiva präster:
H. O. Norstedt i Nössemark (f. i Färnebo 1839, i Nössemark från 1865, hans märkliga syn 1871, se Mästaren vid gränsen)
Olof Andreasson i Trankil (f. i Sillerud 1838, km i Trankil 1866-1878)
Leonard Melker Bellander i Torrskog (f. i Sunne 1842, verkade i Torrskog under 1870-talet, kh i Åmål 1877-1879, död 1879, 37 år)
Martin Ehrling i Steneby (bror till kolportören Sven Dalson) f. i Ärtemark 1847, pastadj. i Steneby 1874-77).

Lekmän från Norge:

Bröderna Ole (f. 1821), Brynild (f. 1824) och Hans (f. 1827) Kasa, omvända 1845. I Nössemark 1847 och under 1860-talet. Haugianismen. Stenkastning – landsvägen blev samlingsplats! Stor väckelse!

Johannes Johansen, som senare bosatte sig i Sverige, verkade bl. a. i Vårvik, Torrskog och Nössemark.

 Kolportörer och resepredikanter

Värmlands Ansgariiförening bildades 1868 och anställde kolportörer och resepredikanter, ex. Pettersson i Mellerud, far till pastor Samuel, förste pastor i Melleruds Missionsförsamling 1908-1920.
Även EFS hade anställda kolportörer, som kom till Dalsland.

Johannes Andersson, som kallades Fjellstedts-Johannes, f. 1822 i Långerud. Hans far var kusin med Fjellstedt. Han var och predikade på några platser i Dalsland (Mo, Torrskog, Gustavsfors bruk, Vårvik, Laxarby, Åmål, Tösse och Edsleskog), men berättar härom: där synes vara den svåraste trakt för Guds ords sanning och därtill mycket kostsamt för en kolportör att uppehålla sig. Men det ändrade sig och han berättade senare: På alla ställen väl mottagen och fått tala ordet för mycket folk. Han dog 1878 efter att ha varit sjuk under hela 1870-talet.

Kolportörer:

Dalslands förste kolportör var Jan Magnus Högfeldt, f. 1828 i Högelund, Tisselskog. Predikade på Baldersnäs 1862. Blev kolportör för EFS 1865. Bodde några år i Dalskogs socken.

Gustaf Jansson i Furan, senare i Berg, Gestad, kallad "Biskopen på Dal".

Gerdin

Carl Fredrik Kjellin, f. 1835 i Kristinehamn, kolportör för EFS 1862 och från 1865 resepredikant för Värmlands Ansgariiförening, blev distriktsföreståndare i Gävleborgs distrikt av SMF. Eftersom han fick ansvaret för västra Värmland är han den värmländske kolportör som har besökt Dalsland mest. Han började att besöka Dalsland redan 1864. Han var, enl. egen uppgift, den förste kolportören som predikade i Högsäter. Verkade även vid Gustavsfors bruk i Torrskog och i Åmål. Ställde sig tidigt på PW:s sida i försoningsstriden. Han torde ha betytt mycket för församlingarnas framväxt i Dalsland. Död 18/12 1896.

C. J. Nyvall, f. 1829 i vall i Karlskoga, kolportör för EFS från 1856. Nyvall blev en av ledarna i Värmlands Ansgariiförening, han var också en av initiativtagaren till Missionsskolan i Kristinehamn.
En av initiativtagarna till Norra Dalslands Missionsförening 1871.Han besökte bl. a. Åmål, Fröskog, Torrskog och Bäckefors.

A, Svanqvist, f. 1853 i Svanskog. Verkade i Laxarby, Håbol, Ärtemark, Torrskog och Nössemark.

Pipelin? s. 18

Sven Dalson, f. 1838 i Backen, Ärtemark, d. 1919, bror till prästen Martin Ehrling i Steneby. Genom G. D. Silléns medverkan kom han till pastor Lundborgs kolportörsskola i Grythyttan 1867. Var från 1872 anställd kolportör för Norra Dalslands Missionsförening (NDM).
1885-1890 var Dalson predikant i USA. Han verkade i Åmål, Mo, Bengtsfors, Dals-Ed, Nössemark, Laxarby, Vårvik, Ärtemark, Torrskog, Dals-Långed, Tisselskog, Bäckefors, Rölanda, Edsleskog.

Under 1870-talet hade NDM ytterligare två anställda kolportörer:

Jonas Larsson och Andreas Andersson.

Johannes Andreasson i Nössemark

Kolportörskolan i Kristinehamn, föreståndare Hultkrants.

Litteratur:
Gestads Missionsförsamling, u. å.
Högfeldt, J. M, Minnen, utg. Av Ivan Löfgren, 1958.
Historik över Grinstads Missionsförsamling, u. å.
Löfgren, I, Gustaf Jansson, ”Biskopen på Dal”, Några minnesblad …, 1960.
Lövgren, O, Predikanter och pastorer, Värmlands Ansgariiförening 100 år, 1965.
Myrén, F. O., Markernas Fromhetsrörelser (?)
Nordenstig, B, Missionsförsamlingarnas historia (?)