Bolstads Prästgårds Vänner

Kyrkan sedd från söder. Foto: Kjell Åberg, sept. 2002.

Kyrkogården vid Bolstads kyrka

"Bolstads kyrka är till bevarade delar Dalslands äldsta daterade. Kyrkan byggdes I sten ungefär samtidigt som som de äldsta stenkyrkorna i Västergötland. Dess tillkomst har tidigare satts till ungefär 1175 men har nu med dendonkronologisk analys kunnat daterats till tiden strax före 1150.Som anmärkningsvärt må noteras att kyrkan tillhör det relativa fåtal, som redan från början försågs med västtorn. Ursprungligen bestod den i likhet med tidens övriga kyrkobyggnader av långhus med rakslutande kor.
Kyrkan har senare undergått stora förändringar, främst genom de tillbyggda korsarmarna från 1759.
Överhuvudtaget får gravvårdsbeståndet betecknas som anmärkningsvärt. Utöver liljestenarna finns: 6 gravhällar i kyrkan (1600- och 1700-tal), och på kyrkogården 4 ligghällar och 9 kalkstenskors (1600- och 1700-tal) importerade från västgötska stenhyttor, 7 smidda gravkors (1700- och 1800-tal), 3 gjutna vårdar (1800-tal) och ett monumentalverk (1888). Med fördel kan således äldre västsvensk gravvårdsskick studeras i kyrkan och på kyrkogården."

Gravkors från 1800-talet  Foto: Kjell Åberb, sept. 2002.

Gravsten från 1600-talet. Foto: Kjell Åberb, sept. 2002.

                          Gravsten från 1600-talet, obs: barn- eller änglaansiktet! Foto: Kjell Åberb, sept. 2002. 


Ur Christian Aarsrud, "Bolstads prästgård", i: Hembygden 2002, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, s. 30f, 49, 51. Författaren är ledamot i föreningens styrelse.

Du är besökare nr