Bolstads Prästgårds Vänner

 Ordf.: Gudrun Rydberg, Tel. hem. 0520-65 73 00
e-post

E-post till webbmaster: Kjell Åberg

 Bolstads Prästgård