Bolstads Prästgårds Vänner

Jul i Bolstads Prästgård 1868

Prosten Per Olof Wigelius tjänstgjorde i Bolstad 1864-1871.
En av hans systersöner, den kände författaren, Pelle Ödman, har skrivit och skildrat ett släktmöte under nödåret 1868. Uppsatsen finns införd i flera av hans böcker, bl. a. i Student- och ungdomsminnen, 1900. Skildringen börjar med att en av prästgårdens torpare far till Vänersborg och hämtar två av prostens systersöner vid Järnvägsstationen. En av dessa är författaren själv. Sedan beskrivs resan tillbaka över den vackra, snöklädda slätten.

Enligt illustrationen i boken såg det ut så här när systersönerna
kom fram till prästgården och blev hjärtligt välkomnade.
Sedan får man veta en del om julförberedelserna och
om hur det såg ut inne i prästgården. Berättelsen slutar
med en skildring av julklappsutdelningen och
julottan morgonen därefter.

I en liknande skildring av Gustaf Lizel, Bolstads prästgård
i tre släktled, i: Minnen från gamla svenska prästhem VI, 1930,
finns en bild av det stora julbordet med julhögarna
som stod inne i förmaket.

"Julbordet - ja, därom voro vi tämligen ensamma i hela trakten: det var ett bord klätt med mossa och granar och med allehanda små julsaker, byggnader, träd, människor och djur utplanterade och som centrum i all betlehemskrubba och "ängeln hos herdarna". Det ordnades efter samma
huvudplan, men med olika skiftningar i detaljerna, år från år och var alltid den största glädjen för de yngre familjemedlemmarna i hemmet att få ordna dagen före julafton och sedan med samma obrutna intresse få förevisa för besökande hela julen igenom, ibland långt in mot januari
månads slut. Det är inte på många ställen jag sett ett dylikt julbord anordnat, men det kan vara av intresse höra, att det bland annat finnes i Sveriges nuvarande ärkebiskopshem och detta med traditioner från våra bygder. Ärkebiskopinnan Söderblom härstammar från en gammal Åmålssläkt, och kyrkan på det julbord, som där varje år ordnas i den stora salen, heter alltfort, hur släktens skifta: "Åmåla kyrka".
Ur Gustaf Lizell, Prästgårdsliv i Värmland och Dalsland, i:Karlstads
Stifts Julbok, 1928, s. 101"

Du är besökare nr