Bolstads Prästgårds Vänner

Frikyrkor i Dalsland 1963

1993 gjorde Brynte Martinson i Bengtsfors
en uppsats i geografi vid Göteborgs Universitet.
Idag 40 år senare bor han i Nora och
håller på med att uppdatera sin uppsats!
Vi har fått lov att använda en del av hans resuultat.

Kartor:
1- Församlingar
2 - Procent frikyrkliga
3 - Missionshus och kapell


Tabeller:
 1 - När församlingarna bildades
2 - När man byggde missionshus och kapell
3 - Procent frikyrliga