Km N. G. Clarholms grav på Frändefors kyrkogård,
på korets östra sida.


Foto: Kjell Åberg, 2003